Azərbaycan diliآذربایجان دیلیفارسیTürkçeEnglishother
Dərslik və lüğət Klassik ədəbiyyat Müasir ədəbiyyat Ədəbiyyat seçmələr Dünya ədəbiyyatı Tarix Aşıq ədəbiyyatı Uşaq kitabları İnformatika Bioqrafiya Roman və nağıl

Heyvanıstan
Author: Corc Oruell

Divarın o tayı
Author: Fərhad Məmmədov

QƏRİBƏ ADLI BANKET ZALI
Author: Fərhad Məmmədov

Baş tutmayan intihar
Author: Camal Zeynaloğlu

İsti buz ev
Author: fərhad məmmədov

Ovçu mamud
Author:

Çınqıdı çınqıdı balaca sərçə
Author:

yeddi qardaş bir bacı
Author: Azərbaycan nağılları

qırmızı damla
Author: fərhad məmmədov

Məzar Pıçıltısı
Author: Fərhad Məmmədov

Kəpənək ölümü
Author: Ziyad quluzadə

Qorxulu Əhvalatlar silsiləsindən 10 IL ZİRZƏMİDƏ
Author: Fərhad MƏMMƏDOV

ATSKURİ – SEVERNAYA
Author: Fərhad MƏMMƏDOV

Qafqazlı UNO
Author:

Tamamla
Author:

NEYRATRON layihəsi
Author: Fərhad MƏMMƏDOV

Taun yaşayır
Author: Elçin

Mən Sən O və Telefon
Author: Anar