Azərbaycan diliآذربایجان دیلیفارسیTürkçeEnglishother
Dərslik və lüğət Klassik ədəbiyyat Müasir ədəbiyyat Ədəbiyyat seçmələr Dünya ədəbiyyatı Tarix Aşıq ədəbiyyatı Uşaq kitabları İnformatika Bioqrafiya Roman və nağıl

Heyvanıstan
Author: Corc Oruell

Bentde Endoh
Author: Baba Ağayev

Tabutçu تابوتچو
Author: Aleksandr puşkin