İlk görüş

İlk görüş

Redaktor: fərhadməmmədov
Qəzəlləri redaktə edən: Əruzşünas əvəz qurbanlı

Format Size
PDF 525.3 KB Download