واقف گؤزه للیک و حقیقت شاعری

واقف گؤزه للیک و حقیقت شاعری

واقف گؤزه للیک و حقیقت شاعری
‫تألیف به فارسی از: دکتر حسین محمدزاده صدیق‬
‫ترجمه به ترکی از: محمد داوریار‬
‫محل نشر: تهران/ سال نشر: 1389/ شمارگان: 2000 / نوبت چاپ: اول‬
ISBN: 978-600-5559-33-0

Format Size
ZIP 651.8 KB Download
TXT 696 Bytes Download
EPUB 77.7 KB Download