‫ائل نیسگیلی‬

‫ائل نیسگیلی‬

‫ائل نیسگیلی‬
(مجموعهی اشعار حسین دوزگون)
‫گردآورنده: ائلدار محمدزاده صدیق‬
‫ناشر: تکدرخت، سال نشر: 1389، محل نشر: تهران، شمارگان: 2000 جلد، نوبت چاپ: اول‬
‫حروفنگاری و صفحهآرایی: سید احسان شکرخدایی. نمونهخوانی و تصحیح: سحر حسنزاده.‬
‫ناظر چاپ: شهین رهبرنیا. مدیر اجرایی: معصومه غلامنژاد بازکیایی.‬
‫آماده سازی: مؤسسه غیرتجاری دانش سهند وسبلان.‬

‫‪email:hmsadigh@yahoo.com – www.duzgun.ir‬‬
ISBN: 978-600-90549-1-6

Format Size
ZIP 2.7 MB Download