تاریخ آذربایجان - ‫از پیدایی انسان تا رسایی فئودالیسم‬

تاریخ آذربایجان - ‫از پیدایی انسان تا رسایی فئودالیسم‬

‫تاریخ آذربایجان (از پیدایی انسان تا رسایی فئودالیسم)
‫نویسنده: علی اوسط قلی اف‬
‫اقتباس و ترجمه: ح. م. صدیق‬
‫ناشر: یاران / سال نشر: 1388 / محل نشر: تبریز‬
‫شمارگان: 300 / نوبت چاپ: اول (ویراست دوم)‬
ISBN: 978-964-234-004-0

Format Size
ZIP 1.3 MB Download