کتابشناسی آثار دکتر حسین محمدزاده صدیق

کتابشناسی آثار دکتر حسین محمدزاده صدیق

‫کتابشناسی آثار استاد دکتر ح. م. صدیق‬
‫گردآوری و تألیف: معصومه غلامنژاد بازکیائی‬
‫ناشر: تکدرخت/ محل نشر: تهران/ سال نشر: 1388/ شمارگان: 2000 / نوبت چاپ: اول.‬
ISBN: 978-600-5559-21-7

Format Size
ZIP 1.2 MB Download