دکتر صدیق و شهریار

دکتر صدیق و شهریار

‫دکتر صدیق و شهریار‬
‫گردآورنده: ائلدار محمدزاده صدیق‬
‫ناشر: تکدرخت / تاریخ نشر: 1388
محل نشر: تهران / نوبت چاپ: اول‬
‫شمارگان: 2000 نسخه / چاپ: اول‬
‫آماده سازی: مؤسسه غیرتجاری دانش سهند و سبلان‬
‫شابِک: 5- 09- 5559- 600- 978‬

‫فهرست‬ کتاب
‫آسانخوانی متون ترکی
برگردان مکتوب منظوم محمد راحیم
فتح باب نوین در شعر فارسی
‫برگردانهای فارسی از منظومه ی حیدربابایا سلام
برگردان نخست
برگردان دوم
برگردان سوّم
حافظ و شهریار
شهریار و حبیب ساهر
شهریار و فضولی
شهریار و حسرت
مقدمه بر ترجمه ی حسین منزوی از حیدربابایا سلام
شهریار و هجری دده
هشته سره سلام
شهریار شعرینده اؤلچۆلر و بؤلگۆلر
نقدی بر نمایش موزیکال حیدربابایا سلام
شعور مذهبی، مردمی و ملی در شهریار
شعور مذهبی در شهریار ‬
شعور مردمی ‬
شعور ملی ‬
ترجمهی گیلکی از حیدربابایا سلام
بیزیم کندین کئچن گۆنلری
مقدمه بر یک ترجمه ی فارسی از حیدربابایا سلام
مقدمه بر کتاب: از حیدربابا تا سهندیه
شهریار و سهند
سیری در سهندیه
سالشمار زندگی و حیات ادبی شهریار‬

Format Size
ZIP 934.3 KB Download