پگاه باور

پگاه باور

‫پگاه باور‬
‫برگردان فارسی از مطلع الاعتقاد فی معرفۀ المبدأ و المعاد
‫اثر:‬ ‫مولانا حکیم ملا محمد فضولی‬
‫قرن دهم
‫ترجمه، مقدمه و تعلیقات:‬
‫دکتر حسین محمدزاده صدیق‬

Format Size
ZIP 1.4 MB Download