Böyük sui-qəsd nəzəriyyəsi birinci hissə

Böyük sui-qəsd nəzəriyyəsi birinci hissə

BÖYÜK SUİ-QƏSD
NƏZƏRİYYƏSİ
Fərhad MƏMMƏDOV©
“Qorxulu Əhvalatlar” silsiləsi
Roman
2011
بویوک سوئی قصد نظریه سی
فرهاد ممدوف
قورخولو احوالات سیلسیله سی
رمان 2011

Format Size
ZIP 255.9 KB Download