آتا بابا سوزلری

آتا بابا سوزلری

آذربایجان تورکجه سینین شیفاهی ادبیاتی و فولکورو
قایناق: ایران آذربایجانی تورکجه سینین ادبیات اوتاغی
http://turksher.mihanblog.com/

Format Size
ZIP 212.6 KB Download