فرضیه زبان آذری و کسروی

فرضیه زبان آذری و کسروی


اخیرا انتشارات تکدرخت توانسته است ثمره چهل سال تحقیق استاد دکتر حسین محمد زاده صدیق (دوزگون ) را درباره بطلان فرضیه ی «زبان آذری یا زبان باستان آذربایگان» اثر سید احمد کسروی تبریزی (1269- 1324 ش.) انتشار دهد. در فصل اول از این کتاب، استاد درباره حدود سرزمین آذربایجان با استناد به منابع عربی، ترکی و فارسی بحث میکند و سپس تعریفهای متعدد از کلمه ی آذری را به دست میدهد و روشن میکند که اصل معنای این کلمه منسوب به قوم باستانی «آذ» است که در سرزمین آذربایجان سکونت داشتند. در فصلهای بعدی زندگی مملو از فراز و نشیب متعدد کسروی را با نگرش علمی و غیر مغرضانه تحلیل میکند و سپس ماهیت فرضیه او را بیان میدارد و میفرماید که: کسروی از میان کیشهای موجود در ایران دین اسلام و زبانهای موجود در ایران، زبان ترکی را برای باصطلاح «نبردیدن» انتخاب کرد و یکی از پایه گذاران اسلام ستیزی و ترکی ستیزی در ایران میباشد و با مستندات علمی اثبات میکند که زبانی با نام آذری هیچگاه در این منطقه وجود نداشته است که همریشه با گویش پهلوی باشد و این فرضیه هنوز اثبات نشده و تا کنون هیچ کس نتوانسته است حتی یک ضرب المثل منسوب به این زبان فرضی و جعلی پیدا کند. در فصلهای آخر کسانی را که در رژیم شاه با دفاع از این فرضیه کسروی دانش زبانشناسی را خوار داشته اند معر فی میکند و در انتهای کتاب مقاله ای را که کسروی در پشیمانی از پیش کشیدن این فرضیه و به زبان عربی نوشته بود در کتاب خود میگنجاند. این کتاب از سوی محافل علمی و دانشگاهی بسیار مورد استقبال قرار گرفته است و مراجعات مکرری توأم با تبریک به استاد شده است. فهرست این کتاب را در زیر میخوانید.1. زبان و پیدایش آن

1 – 1. تعریف زبان

2 – 1. پیدایش زبان

1 - 2 – 1. نظریّه‌ی انعکاسی

2 - 2 – 1. نظریّه‌ی واکنشی

3 - 2 – 1. نظریّه‌ی کار محوری

3 – 1. نوعبندی زبان‌های جهان

نوعبندی ساختار واژگانی

2. طبقه‌بندی زبان‌ها

1 – 2. تعداد طبقه‌های زبانی

1- 1 – 2. زبان‌های هند و اروپایی

2- 1 – 2. زبان‌های حامی – سامی

3 - 1 - 2. زبان‌های اورال آلتایی

3. آذر و آذری

1 – 3. ریشه‌شناسی

2 – 3. آتش âtəş

3 – 3. آذر

4 - 3. آذ

5 - 3. آذری

4. سرزمین و زبان آذربایجان

5. جزوه‌ی آذری یا زبان باستان آذربایگان

1 – 5. درجه‌ی علمی کسروی

2 - 5. معرفی تئوری کسروی‌ساخته

3 – 5. سردرگمی در تعریف اصطلاح آذری در فقه‌اللغه

4 – 5. آذری در معنای قومی، نام ترکان آذربایجان

5- 5. آذری در معنای زبان ترکی موجود در سرزمین آذربایجان

6 - 5. آذری در معنای ترکی غربی

7 - 5. شعر گیلکی نه آذری!

8 – 5. قطران تبریزی و ادّعای آذری‌گویی وی

6. زندگانی احمد کسروی

1 – 6. زایش و کودکی

2 – 6. ورود به حوزه‌ی علمیه

3 – 6. آغاز فعالیّت سیاسی

4 – 6. پس از سقوط داش رضا پالانی

5 – 6. لغزش‌های اخلاقی و اعتیاد

6 – 6. مرامنامه‌ی حزب باهماد آزادگان

7 – 6. در هم گویی‌ها

8 – 6. مرگ

9 – 6. دفن

10 – 6. ارزش علمی میراث کسروی

11 – 6. کسروی و زبان‌شناسی

1- 11 – 6. پیروان کسروی در آذری‌بازی

1 – 1 – 11 – 6. اتهام سرقت و انتحال

2– 1 – 11 – 6. انگیزه و هدف مؤلّف

3 – 1 – 11 – 6. هرزن‌بازی

7. مقلّدان و پیروان بازپسین

1 – 7. نخستین مقلّد بازپسین

2 – 7. ناصح ناطق

3 - 7. حسینقلی کاتبی

4 – 7. مقلّد هلندنشین

8. پشیمانی و بازگشت کسروی از تئوری آذری

الف.- مزیّت ترکی آذری

ب.- کتب و مطبوعات

ج.- نشریّات

د.- در مورد شعرا

هـ.- علما

فرجام سخن

نمایه‌ی اعلام

اسناد و ارجاعات

Format Size
ZIP 781.3 KB Download