خودآموز زبان ترکی آذربایجانی

خودآموز زبان ترکی آذربایجانی

خودآموز زبان ترکی آذربایجانی
در 25 صفحه همراه با چند داستان زیبا به زبان ترکی برای کسب توانایی بیشتر در خواندن متون ترکی

Format Size
ZIP 282.8 KB Download