‫باجاریقلی اولولر‬ - ‫مرده های حرفه ای‬

‫باجاریقلی اولولر‬  - ‫مرده های حرفه ای‬

‫باجاریقلی اولولر‬ - ‫مرده های حرفه ای‬
‫علی محمد مؤدب‬
مهیار علیزاده(آیخان) مجید اکبرزاده
آذربایجان تورکجه سینده
فارس ادبیاتیندان ترجومه

Format Size
ZIP 58.5 KB Download