ترانه های کار در آذربایجان

ترانه های کار در آذربایجان


ناشر : صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
ترانه، نگاه قوم به زندگی است. ترانه جهان بینی و روانشناسی توده های مردم است. مردم با ترانه به استقبال دوست رفته و با آن دشمنانشان را از سرزمین خود بیرون رانده اند. در آذربایجان نیز ترانه ها بخش مهمی از فولکلور مردم آن سرزمین را تشکیل می دهند و به اشکال مختلفی چون ترانه های کار، عروسی، تولد، توصیف پهلوانان، وطن، بازی های کودکان و ترانه های عاشیق ها تقسیم می شوند.
ترانه های کار به هنگام کار و تلاش و برای رفع خستگی و در عین حال هماهنگی در کارهای گروهی بین اعضای گروه خوانده می شود. این ترانه ها از تنوع خاصی برخوردارند، چرا که با توجه به موقعیت جغرافیایی و آب و هوایی سرزمین آذربایجان شیوه های معیشتی گوناگونی در آن رایج بوده است. هر نوع کار و تلاش ترانه های خاص خود را می طلبیده که هم از منظر فرم و شکل و هم از دید مضمون و موضوع تفاوتهای اساسی با یکدیگر دارند. در این کتاب سعی شده است تا این ترانه ها به صورت اسنادی و میدانی جمع آوری و ترجمه شوند. ترانه های کشاورزی، صیادی، شکار، دام و دامداری، قالیبافی و رشته بری نمونه ای از این ترانه هاست که در این کتاب به آنها اشاره شده است.

Format Size
ZIP 1.0 MB Download