Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti (I cild)

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti (I cild)

Lüğət klassik Azərbaycan ədəbiyyatı nümunələrinin orijinal yazıda oxunuşunu, nəşr edilmiş klassik mətnlərdə tez-tez rast gəlinən ərəb və fars mənşəli alınma söz və ifadələrin başa düşülməsini asandlaşdırmaq və ümumiyyətlə, Azərbaycan dilində işlənən ərəb və fars alınmalarının ümumi mənzərəsini sistemli şəkildə əks etdirmək məqsədi daşıyır.

Format Size
PDF 1.3 MB Download