Qazi bürhanəddin divani qəzəllər

Qazi bürhanəddin divani qəzəllər

Qazi bürhanəddin divani qəzəllər
قاضی برهان الدین دیوانی غزللر
دیوان شعر قاضی برهان الدین

Format Size
ZIP 115.6 KB Download