Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti üçüncü cild

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti üçüncü cild

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü,
filologiya elmləri doktoru, professor
Əliheydər Orucovun
rəhbərliyi və ümumi redaktəsi ilə
Tərtibçilər:
Əliheydər Orucov, Bəhruz Abdullayev, Nərgiz Rəhimzadə
Nəşrə hazırlayanı, təkmilləşdirəni və redaktoru:
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü
filologiya elmləri doktoru, professor
Ağamusa Axundov

Format Size
ZIP 4.8 MB Download