آموزش مهارتهای هفتگانه کامپیوتر ICDL

آموزش مهارتهای هفتگانه کامپیوتر ICDL

آموزش مهارتهای هفتگانه کامپیوتر ICDL
مهارت اول: مفاهیم عمومی مهارت دوم: استفاده از کامپیوتر مهارت سوم: واژه پردازی مهارت چهارم: صفحات گسترده مهارت پنجم: پایگاه داده مهارت ششم: عرضه مطالب مهارت هفتم: اینترنت

Format Size
ZIP 4.0 MB Download