Avşar Türkmenleri

Avşar Türkmenleri

Bu araştırma, en önemli Oğuz boylarından biri olan Avşar Türkmenleri’ni incelemektedir. Avşarlar, XI.yy’dan itibaren İslami dönem Türk tarihinde kesintisiz olarak önemli roller oynayan ve bu sayede adını günümüze kadar yaşatabilen tek boydur. Onlar İslam öncesi Türk-Oğuz tarihinde de güçlü ve etkin bir boy olarak kendini göstermektedir. Nitekim eski Oğuz rivayetlerinde hükümdar çıkaran 5 boydan biri olarak adı geçer. Anadolu’nun fetih ve iskanında birinci derecede rol oynayan ve Selçuklu Devri’nde faaliyetleri ile akis yapmış 3-4 boydan birisi olan Avşarlar, sadece siyasi sahada değil aynı zamanda kültürel yönden de önemli izler bırakmış bir Türk boyudur.

Format Size
ZIP 406.1 KB Download